برچسب: موارد استفاده ضایعات فلزی و آهن آلات

موارد استفاده ضایعات فلزی و آهن آلات
موارد استفاده ضایعات فلزی و آهن آلات

بازیافت ضایعات فلزی تاثیر خوبی روی فضای اقتصادی و محیطی دارد. عبارت «اقتصاد مدور» بدین معنا‌ست که تمامی اقلام تولیدی باید به‌گونه‌ای ساخته شود که وقتی محصول اولیه کارآیی خود را برای مشتری از دست داد، بتوان دوباره از آن‌ محصول نهایی دیگری ساخت. آهن آلات یکی از آن مواد پایه‌ای هستند که…